Antrepo
Buradasınız : Anasayfa >> Hizmetler

Antrepo Nedir?
Antrepo, gümrük vergisine konu olup da henüz vergi ve resimleri ödenmemiş malların korunduğu, gerekiyorsa küçük tamamlayıcı işlemlerin yapıldığı gümrük binalarına yakın olan bir tür depodur.Antrepo kelime anlamı olarak gümrüklere gelen ticari eşyanın konulduğu, korunduğu yer, ardiye anlamlarına gelmektedir. Antrepo gümrük gözetimi altında bulunan eşyanın konulması amacıyla kurulan ve kuruluşunda aranılacak koşulları ve nitelikleri yönetmelikle belirlenen yerlere denir. Ayrıca antrepolar eşyanın gümrük mevzuatında düzenlenen şekilde konulması halinde süresiz kalabildiği ve eşyanın antrepoda kaldığı süre içerisinde eşyaya terettüp eden vergilerin ödenmediği bir gümrük rejimidir.

A- GEÇİCİ DEPOLAMA YERİ
4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 47 ve 48 ile Gümrük Yönetmeliğinin 135 inci maddeleri ışığında, Geçici Depolama Yeri'ni, eşyanın, gümrükce onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutuluncaya kadar, gümrük idarelerince uygun görülmüş ve bu idarelerin belirlediği koşullarda, geçici olarak depolandığı, eşyanın her türlü dış etken ve müdahalelerden korunmasını sağlıyacak şekilde yapılmış ve taşıtların durduğu yanaştığı veya indiği yerlere mümkün olduğunca yakın olan ambar, depo, ardiye veya hangar gibi yerler, olarak tanımlayabiliriz.

Yapılan tanımdan hareketle, geçici depolama yerlerinin genel özelliklerini şöyle sıralayabiliriz;
1- Eşya buralarda geçici bir süre ile kalabilir(Mücbir sebepler dolayısıyla yapılacak süre uzatımları hariç olmak üzere, deniz yoluyla gelen eşya, özet beyanın verildiği tarihten itibaren (45) gün, diğer bir yolla gelen eşya ise (20) gün.)
2- Konulan eşyayı iyi bir şekilde muhafaza edebilecek şekilde yapılmışlardır.
3- Gümrüğün gözetim ve denetimi altındadırlar.
Antrepo, gümrük vergisine konu olup da henüz vergi ve resimleri ödenmemiş malların korunduğu, gerekiyorsa küçük tamamlayıcı işlemlerin yapıldığı gümrük binalarına yakın olan bir tür depodur.

Tatkar Gümrük Müşavirliği
  • Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi Meriç Sokak No:6/27
  • Şirinevler- İstanbul / TÜRKİYE
  • Tel :+90 212 652 80 18-19
  • Mail : tatkar@tatkargumruk.com